Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА относно общата организация на земеделските пазари и специфични мерки за определени земеделски продукти
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL REGULATION establishing a common organisation of agricultural markets and on specific provisions for certain agricultural products
Дата на документа: 18/12/2006
№ на документ: COM(2006) 822
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
  • Земеделие и развитие на селските райони
Kомисии
Връзки
Текстове