Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА относно въвеждане на квотна система за производството на картофено нишесте -Предложение за Регламент на Съвета изменящ Регламент (EО) No 1868/94 въвеждащ квотна система за производството на картофено нишесте
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL on the quota system for the production of potato starch - Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Regulation (EC) No 1868/94 establishing a quota system in relation to the production of potato starch
Дата на документа: 19/12/2006
№ на документ: COM(2006) 827
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
  • Земеделие и развитие на селските райони
Kомисии
Връзки
Текстове