Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА относно марката на Общността (Кодифицирана версия)
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL REGULATION on the Community trade mark (Codified version)
Дата на документа: 19/12/2006
№ на документ: COM(2006) 830
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
  • Вътрешен пазар и услуги
Kомисии
Връзки
Текстове