Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ - Доклад за оценката на приложението на Регламент на Съвета (ЕО) № 994/98 от 7 май 1998 година по прилагането на членове 87(92) и 88(93) от Договора за създаване на Европейската общност към някои категории хоризонтална държавна помощ, съгласно член 5 от този Регламент
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT - Evaluation report On the application of the Council Regulation (EC) No 994/98 of 7 May 1998 regarding the application of Articles 87 (ex-Article 92) and 88 (ex-Article 93) of the EC Treaty to certain categories of horizontal State aid, pursuant to Article 5 of this Regulation
Дата на документа: 21/12/2006
№ на документ: COM(2006) 831
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
  • Конкуренция
Kомисии
Връзки
Текстове