Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ относно реализиране на мерките включени в Директива 2002/2/EО за изменение на Директива 79/373/ЕИО на Съвета относно използването на комбинирани фуражи
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT on the implementation of the measures introduced by Directive 2002/2/EC amending Directive 79/373/EEC on the circulation of compound feedingstuffs
Дата на документа: 20/12/2006
№ на документ: COM(2006) 839
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
  • Здравеопазване и защита на потребителите
Kомисии
Връзки
Текстове