Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТАДО СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ - Доклад за напредъка в областта на биогоривата - Доклад за напредъка в използването на биогорива и други възобновяеми горива в държавите-членки на Европейския съюз
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT - Biofuels Progress Report - Report on the progress made in the use of biofuels and other renewable fuels in the Member States of the European Union
Дата на документа: 10/01/2007
№ на документ: COM(2006) 845
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Енергетика
Kомисии
Връзки
Текстове