Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА относно действието на разпоредбите на Директива 2003/88/EО, приложими към задграничните работници
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION on the operation of the provisions of Directive 2003/88/EC applicable to offshore workers
Дата на документа: 22/12/2006
№ на документ: COM(2006) 853
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
  • Трудова заетост, социални въпроси и равни възможности
Kомисии
Връзки
Текстове