Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ относно приложение на Регламент на Съвета (EО) № 2702/1999 относно действията за информиране и насърчаване на селскостопански продукти в трети страни и Регламент на Съвета (EО) № 2826/2000 относно действията за информиране и насърчаване, свързани със селскостопанските продукти на вътрешния пазар
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT on the application of Council Regulation (EC) No 2702/1999 on measures to provide information on, and to promote, agricultural products in third countries and Council Regulation (EC) No 2826/2000 on information and promotion actions for agricultural products on the internal market
Дата на документа: 22/12/2006
№ на документ: COM(2006) 855
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
  • Земеделие и развитие на селските райони
Kомисии
Връзки
Текстове