Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ относно сътрудничеството при случайно или умишлено замърсяване на моретата и океаните след 2007 г.
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT, TO THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND TO THE COMMITTEE OF THE REGIONS - Cooperation in the field of accidental or deliberate marine pollution after 2007
Дата на документа: 22/12/2006
№ на документ: COM(2006) 863
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Околна среда
Kомисии
Връзки
Текстове