Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА относно сключването на Споразумение между Европейската общност и правителството на Руската федерация за сътрудничество в риболова и запазването на живите ресурси на Балтийско море
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL REGULATION on the conclusion of the Agreement between the European Community and the Government of the Russian Federation on co-operation in fisheries and the conservation of the living marine resources in the Baltic Sea
Дата на документа: 22/12/2006
№ на документ: COM(2006) 868
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
  • Рибарство и морско дело
Kомисии
Връзки
Текстове