Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА - Разработване на общностна политика за гражданско въздухоплаване по отношение на Канада
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION - Developing a Community civil aviation policy towards Canada
Дата на документа: 09/01/2007
№ на документ: COM(2006) 871
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Транспорт
Kомисии
Връзки
Текстове