Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ГОДИШЕН ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ относно усилията на страните-членки през 2005 година да постигнат устойчив баланс между улова на риба и рибните запаси
Заглавие на английски: ANNUAL REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT on Member States’ efforts during 2005 to achieve a sustainable balance between fishing capacity and fishing opportunities
Дата на документа: 09/01/2007
№ на документ: COM(2006) 872
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
  • Рибарство и морско дело
Kомисии
Връзки
Текстове