Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА - Годишен доклад от Комисията до Европейския парламент относно антидъмпинговите, антисубсидийните и защитните действия на трети страни срещу Общността (2005)
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION - ANNUAL REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT ON THIRD COUNTRY ANTI-DUMPING, ANTI-SUBSIDY AND SAFEGUARD ACTION AGAINST THE COMMUNITY (2005)
Дата на документа: 09/01/2007
№ на документ: COM(2006) 873
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
  • Търговия
Kомисии
Връзки
Текстове