Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА - 5-и доклад на Комисията върху функционирането на системата за контрол на традиционните собствени ресурси (2003-2005 г.) (член 18, параграф 5 от Регламент [ЕО,Евратом] № 1150/2000 на Съвета от 22 май 2000 г.) - АНЕКС
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION - Fifth report from the Commission on the operation of the inspection arrangements for traditional own resources (2003-2005) (Article 18(5) of Council Regulation (EC, Euratom) No 1150/2000 of 22 May 2000) - ANNEX
Дата на документа: 09/01/2007
№ на документ: COM(2006) 874
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
  • Бюджет
Kомисии
Връзки
Текстове