Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - Обяснителен меморандум за неотложно адаптиране на 26 акта към Решение на Съвета 1999/468/EО oт 28 юни 1999 година, установяващо условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, изменено с Решение на Съвета 2006/512/EО oт 17 юли 2006 година
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL - EXPLANATORY MEMORANDUM common to the 26 acts to be adapted as a matter of urgency to Council Decision 1999/468/EC of 28 June 1999 laying down the procedures for the exercise of implementing powers, as amended by Council Decision 2006/512/EC of 17 July 2006
Дата на документа: 22/12/2006
№ на документ: COM(2006) 900
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Координиране на политиките на ЕК
Kомисии
Връзки
Текстове