Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА за изменение на Директива 2006/48/EО относно предприемането и осъществяването на дейност на кредитни институции във връзка с изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията
Заглавие на английски: Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL Amending Directive 2006/48/EC relating to the taking up and pursuit of the business of credit institutions, as regards the implementing powers conferred to the Commission
Дата на документа: 22/12/2006
№ на документ: COM(2006) 902
Вид документ: Предложение за директива
Автор: Европейска комисия
Област
  • Икономически и финансови въпроси
Kомисии
Връзки
Текстове