Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА за изменение на Директива 2002/95/EC относно ограничението за употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване във връзка с изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията
Заглавие на английски: Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL Amending Directive 2002/95/EC on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment, as regards the implementing powers conferred to the Commission
Дата на документа: 22/12/2006
№ на документ: COM(2006) 915
Вид документ: Предложение за директива
Автор: Европейска комисия
Област
  • Околна среда
Kомисии
Връзки
Текстове