Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА за изменение на Директива 2002/87/EC относно допълнителния надзор на кредитните институции, застрахователните предприятия и на инвестиционните посредници към един финансов конгломерат във връзка с изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията
Заглавие на английски: Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Directive 2002/87/EC relating to the supplementary supervision of credit institutions, insurance undertakings and investment firms in a financial conglomerate as regards the implementing powers conferred on the Commission
Дата на документа: 22/12/2006
№ на документ: COM(2006) 916
Вид документ: Предложение за директива
Автор: Европейска комисия
Област
  • Икономически и финансови въпроси
Kомисии
Връзки
Текстове