Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА за изменение на Директива 2001/18/ЕО относно съзнателното освобождаване на генетично модифицирани организми в околната среда във връзка с изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията
Заглавие на английски: Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL Amending Directive 2001/18/CE concerning the deliberate release into the environment of genetically modified organisms, as regards the implementing powers conferred to the Commission
Дата на документа: 22/12/2006
№ на документ: COM(2006) 920
Вид документ: Предложение за директива
Автор: Европейска комисия
Област
  • Околна среда
Kомисии
Връзки
Текстове