Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ - Доклад за дейността на EURES за 2004 -2005 година, представен от Комисията в съответствие с член 19 (3) от Регламент (EИО) № 1612/68 - "Към единен европейски пазар на труда: Приносът на EURES"
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT - EURES Activity Report 2004 – 2005 presented by the Commission in accordance with Article 19 (3) of Regulation (EEC) No 1612/68 - "Towards a single European labour market: the contribution of EURES"
Дата на документа: 16/03/2007
№ на документ: COM(2007) 116
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
  • Трудова заетост, социални въпроси и равни възможности
Kомисии
Връзки
Текстове