Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ относно действието през 2004 и 2005 г. на системата за ранно предупреждение и реагиране на Общностната мрежа за епидемилогично наблюдение и контрола на заразните болести (решение 2000/57/EО)
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT On the operation of the Early Warning and Response Systems (EWRS) of the Community Network for the epidemiological surveillance and control of communicable diseases during years 2004 and 2005 (Decision 2000/57/EC)
Дата на документа: 20/03/2007
№ на документ: COM(2007) 121
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
  • Здравеопазване и защита на потребителите
Kомисии
Връзки
Текстове