Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕО) № 1290/2005 относно финансирането на Общата селскостопанска политика
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Regulation (EC) No 1290/2005 on the financing of the common agricultural policy
Дата на документа: 20/03/2007
№ на документ: COM(2007) 122
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
  • Земеделие и развитие на селските райони
Kомисии
Връзки
Текстове