Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно подписването и временното прилагане на Споразумението между Европейската общност и Обединените арабски емирства относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги - Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно сключване на Споразумението между Европейската общност и Обединените арабски емирства относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the signature and provisional application of the Agreement between the European Community and the United Arab Emirates on certain aspects of air services - Proposal for a COUNCIL DECISION on the conclusion of the Agreement between the European Community and the United Arab Emirates on certain aspects of air services
Дата на документа: 23/03/2007
№ на документ: COM(2007) 134
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Транспорт
Kомисии
Връзки
Текстове