Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ПРЕДВАРИТЕЛНО ПРОЕКТОИЗМЕНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА № 2 КЪМ БЮДЖЕТА ЗА 2007 г. - ОБЩА ПРИХОДНА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА - ПРИХОДНА И РАЗХОДНА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛИ - Раздел ІІІ „Комисия“
Заглавие на английски: PRELIMINARY DRAFT AMENDING BUDGET No 2 TO THE BUDGET FOR 2007 - GENERAL STATEMENT OF REVENUE - STATEMENT OF REVENUE AND EXPENDITURE BY SECTION - Section III – Commission
Дата на документа: 28/03/2007
№ на документ: COM(2007) 148
Вид документ: Предварителен допълнителен проектобюджет
Автор: Европейска комисия
Област
  • Бюджет
Kомисии
Връзки
Текстове