Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно подписването на Споразумение между Европейската общност и Република Панама за някои аспекти на услугите за въздушен превоз - Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно сключването на Споразумение между Европейската общност и Република Панама относно някои аспекти на услугите за въздушен превоз
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the signature of the Agreement between the European Community and the Republic of Panama on certain aspects of air services - Proposal for a COUNCIL DECISION on the conclusion of the Agreement between the European Community and the Republic of Panama on certain aspects of air services
Дата на документа: 30/03/2007
№ на документ: COM(2007) 151
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Транспорт
Kомисии
Връзки
Текстове