Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА относно определяне на специфични правила по отношение на сектор плодове и зеленчуци и за изменение на някои регламенти (представена от Комисията)
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL REGULATION laying down specific rules as regards the fruit and vegetable sector and amending certain Regulations (presented by the Commission)
Дата на документа: 24/01/2007
№ на документ: COM(2007) 17
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
  • Земеделие и развитие на селските райони
Kомисии
Връзки
Текстове