Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА относно сключването на Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност, от една страна, и Република Кирибати, от друга
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL REGULATION on the conclusion of the Fisheries Partnership Agreement between the European Community on the one hand, and the Republic of Kiribati, on the other
Дата на документа: 12/04/2007
№ на документ: COM(2007) 180
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
  • Рибарство и морско дело
Kомисии
Връзки
Текстове