Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно сключването на Споразумението под формата на размяна на писма относно временното прилагане на Протокола за определяне на възможностите за риболов и финансовите средства, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност, от една страна, и Република Кирибати, от друга, за периода от 16 септември 2006 г. до 15 септември 2012 г.
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the conclusion of the Agreement in the form of an Exchange of Letters relating to the provisional application of the Protocol setting out, for the period from 16 September 2006 to 15 September 2012, the fishing opportunities and the financial contribution provided by the Fisheries Partnership Agreement between the European Community, on the one hand, and the Republic of Kiribati, on the other
Дата на документа: 12/04/2007
№ на документ: COM(2007) 181
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Рибарство и морско дело
Kомисии
Връзки
Текстове