Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ДО СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - ГЛОБАЛНА ЕВРОПА: ТЯСНО СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪП ДО ПАЗАРИ ЗА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ИЗНОСИТЕЛИ
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - GLOBAL EUROPE: A STRONGER PARTNERSHIP TO DELIVER MARKET ACCESS FOR EUROPEAN EXPORTERS
Дата на документа: 18/04/2007
№ на документ: COM(2007) 183
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Търговия
Kомисии
Връзки
Текстове