Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Препоръка за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно присъединяването на България и Румъния към Конвенцията от 26 юли 1995 г., приета на основание член К.3 от Договора за Европейския съюз, за създаване на Европейска полицейска служба (Конвенция за Европол)
Заглавие на английски: Recommendation for a COUNCIL DECISION concerning the accession of Bulgaria and Romania to the Convention of 26 July 1995, based on Article K.3 of the Treaty on European Union, on the establishment of a European Police Office (Europol Convention)
Дата на документа: 25/04/2007
№ на документ: COM(2007) 215
Вид документ: Препоръка за решение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Правосъдие, свобода и сигурност
Kомисии
Връзки
Текстове