Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Препоръка за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно присъединяването на България и Румъния към Конвенцията от 18 декември 1997 г., приета на основание член К.3 от Договора за Европейския съюз, за взаимна помощ и сътрудничество между митническите администрации
Заглавие на английски: Recommendation for a COUNCIL DECISION concerning the accession of Bulgaria and Romania to the Convention of 18 December 1997, drawn up on the basis of Article K.3 of the treaty on European Union on mutual assistance and cooperation between customs administrations
Дата на документа: 25/04/2007
№ на документ: COM(2007) 216
Вид документ: Препоръка за решение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Правосъдие, свобода и сигурност
Kомисии
Връзки
Текстове