Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ ОТ КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - Конкурентна нормативна рамка за автомобилостроенето през 21ви век - Позиция на Комисията относно окончателния доклад на Групата на високо равнище CARS 21 - Принос към стратегията на Европейския съюз за икономически растеж и заетост
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND COUNCIL - A Competitive Automotive Regulatory Framework for the 21st Century - Commission's position on the CARS 21 High Level Group Final Report - A contribution to the EU's Growth and Jobs Strategy
Дата на документа: 07/02/2007
№ на документ: COM(2007) 22
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Предприятия и промишленост
Kомисии
Връзки
Текстове