Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА, ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ДО ЕВРОПЕЙСКАТА СМЕТНА ПАЛАТА - Годишен доклад относно финансовото управление на 6-ия до 9-ия европейски фондове за развитие (ЕФР) през 2006 г.
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL, THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE EUROPEAN COURT OF AUDITORS - Annual Report on the Financial Management of the 6th-9th European Development Funds (EDFs) in 2006
Дата на документа: 27/04/2007
№ на документ: COM(2007) 240
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
  • Развитие и отношения със страните от АКТ
Kомисии
Връзки
Текстове