Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ ОТ КОМИСИЯТА - Доклад до Европейския парламент и Съвета: Оценка на интегрираното управление на крайбрежните зони (ИУКЗ) в Европа
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION - Report to the European Parliament and the Council: An evaluation of Integrated Coastal Zone Management (ICZM) in Europe
Дата на документа: 07/06/2007
№ на документ: COM(2007) 308
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Околна среда
Kомисии
Връзки
Текстове