Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за разрешаване на Франция да приложи намалена акцизна ставка върху "традиционния" ром, произвеждан в нейните отвъдморски департаменти и за отмяна на Решение 2002/166/ЕО на Съвета от 18 февруари 2002 г.
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION authorising France to apply a reduced rate of excise duty "traditional" rum produced in its overseas departments and repealing Council Decision 2002/166/EC of 18 February 2002
Дата на документа: 27/06/2007
№ на документ: COM(2007) 318
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Данъчно облагане и митнически съюз
Kомисии
Връзки
Текстове