Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно подписването и временното прилагане на споразумението за участие на Република България и Румъния в Европейското икономическо пространство и на четири свързани споразумения - Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно сключването на споразумение за участието на Република България и Румъния в Европейското икономическо пространство и на четири свързани споразумения
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the signing and the provisional application of the agreement on the participation of the Republic of Bulgaria and Romania in the European Economic Area and four related agreements - Proposal for a COUNCIL DECISION on the conclusion of an Agreement on the participation of the Republic of Bulgaria and Romania in the European Economic Area and four related agreements
Дата на документа: 12/06/2007
№ на документ: COM(2007) 333
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Външни отношения
Kомисии
Връзки
Текстове