Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ЗЕЛЕНА КНИГА НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Адаптиране към изменението на климата в Европа - възможни действия от страна на ЕС
Заглавие на английски: GREEN PAPER FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL, THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - Adapting to climate change in Europe – options for EU action
Дата на документа: 29/06/2007
№ на документ: COM(2007) 354
Вид документ: Зелена книга
Автор: Европейска комисия
Област
  • Околна среда
Kомисии
Връзки
Текстове