Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно предприемането и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност - „ПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТ II“
Заглавие на английски: Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL concerning life assurance on the taking-up and pursuit of the business of Insurance and Reinsurance - SOLVENCY II
Дата на документа: 10/07/2007
№ на документ: COM(2007) 361
Вид документ: Предложение за директива
Автор: Европейска комисия
Област
  • Вътрешен пазар и услуги
Kомисии
Връзки
Текстове