Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА, изменящ Регламент № 1543/2000 за установяване на общностна рамка за събиране и управление на данните, необходими за провеждане на обща политика в областта на риболова
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Regulation No 1543/2000 establishing a Community framework for the collection and management of the data needed to conduct the Common Fisheries Policy
Дата на документа: 29/06/2007
№ на документ: COM(2007) 369
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
  • Рибарство и морско дело
Kомисии
Връзки
Текстове