Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА относно действията, които Комисията трябва да предприеме за периода 2008-2013 г., използвайки дистанционно наблюдение, въведено в рамките на Общата селскостопанска политика
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL REGULATION on the measures to be undertaken by the Commission in 2008-13 making use of the remote-sensing applications developed within the framework of the common agricultural policy
Дата на документа: 05/07/2007
№ на документ: COM(2007) 383
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
  • Земеделие и развитие на селските райони
Kомисии
Връзки
Текстове