Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ относно подобряване на показателите за риболовния капацитет и риболовното усилие съгласно общата политика за рибарството
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT on improving fishing capacity and effort indicators under the common fisheries policy
Дата на документа: 05/02/2007
№ на документ: COM(2007) 39
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Рибарство и морско дело
Kомисии
Връзки
Текстове