Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно разрешаване пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица 1507xNK603 (DAS-O15O7-1xMON-OO6O3-6) съгласно Регламент (EО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета (Единствено текстовете на френски, нидерландски и англйиски език са автентични)
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION authorising the placing on the market of products containing, consisting of, or produced from genetically modified maize 1507xNK603 (DAS-O15O7-1xMON-OO6O3-6) pursuant to Regulation (EC) No 1829/2003 of the European Parliament and of the Council (Only the French, Dutch and English texts are authentic)
Дата на документа: 11/07/2007
№ на документ: COM(2007) 402
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Здравеопазване и защита на потребителите
Kомисии
Връзки
Текстове