Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно подписването на Споразумение между Европейската общност и Република Черна гора за реадмисия - Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно сключването на Споразумение между Европейската общност и Република Черна гора за реадмисия
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION concerning the signing of the Agreement between the European Community and the Republic of Montenegro on readmission - Proposal for a COUNCIL DECISION concerning the conclusion of the Agreement between the European Community and the Republic of Montenegro on readmission
Дата на документа: 19/07/2007
№ на документ: COM(2007) 431
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Външни отношения
Kомисии
Връзки
Текстове