Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Изменено предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за сключването на Споразумението под формата на размяна на писма относно временното прилагане на протокола, определящ възможностите за риболов и финансовия принос, предвидени в Споразумението между Европейската общност и Република Мадагаскар във връзка с риболова по мадагаскарското крайбрежие, за периода от 1 януари 2007 г. до 31 декември 2012 г.
Заглавие на английски: Amended proposal for a COUNCIL DECISION on the conclusion of the Agreement in the form of an Exchange of Letters on the provisional application of the Protocol setting out the fishing opportunities and financial contribution provided for in the Agreement between the European Community and the Republic of Madagascar on fishing off the coast of Madagascar for the period from 1 January 2007 to 31 December 2012
Дата на документа: 19/07/2007
№ на документ: COM(2007) 429
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Рибарство и морско дело
Kомисии
Връзки
Текстове