Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА до бюджетния орган относно гаранциите, които се покриват от общия бюджет - състояние към 31 декември 2006 г.
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION to the budgetary authority on guarantees covered by the general budget Situation at 31 December 2006
Дата на документа: 30/07/2007
№ на документ: COM(2007) 454
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
  • Икономически и финансови въпроси
Kомисии
Връзки
Текстове