Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА,ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - ЕЛЕКТРОННИТЕ УМЕНИЯ ПРЕЗ 21-ви ВЕК: НАСЪРЧАВАНЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА, РАСТЕЖА И РАБОТНИТЕ МЕСТА
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL, THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - E-SKILLS FOR THE 21ST CENTURY: FOSTERING COMPETITIVENESS, GROWTH AND JOBS
Дата на документа: 07/09/2007
№ на документ: COM(2007) 496
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Предприятия и промишленост
Kомисии
Връзки
Текстове