Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ ОТНОСНО ПОЛИТИКАТА НА НАСТАНЯВАНЕ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА В БРЮКСЕЛ И ЛЮКСЕМБУРГ
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS ON POLICY FOR THE ACCOMMODATION OF COMMISSION SERVICES IN BRUSSELS AND LUXEMBOURG
Дата на документа: 05/09/2007
№ на документ: COM(2007) 501
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Административни въпроси
Kомисии
Връзки
Текстове