Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА относно искането на Ирландия да участва в Регламент (ЕО) 1030/2002, относно единния формат на разрешенията за пребиваване за гражданите на трети страни
Заглавие на английски: COMMISSION OPINION on the request by Ireland to take part in Regulation (EC) 1030/2002 laying down a uniform format for residence permits for third country nationals
Дата на документа: 07/09/2007
№ на документ: COM(2007) 506
Вид документ: Становище
Автор: Европейска комисия
Област
  • Правосъдие, свобода и сигурност
Kомисии
Връзки
Текстове