Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно участието на Общността в научноизследователска и развойна програма, насочена към подпомагане на малки и средни предприятия, извършващи научноизследователска и развойна дейност, предприета от няколко държави-членки
Заглавие на английски: Proposal for a DECISION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the participation by the Community in a research and development programme aimed at supporting research and development performing SMEs undertaken by several Member States
Дата на документа: 12/09/2007
№ на документ: COM(2007) 514
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Изследвания
Kомисии
Връзки
Текстове