Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ съгласно член 251, параграф 2, алинея втора от Договора за създаване на ЕО относно обща позиция на Съвета за приемане на предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета относно среда без информация на хартиен носител в областта на митниците и търговията
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT pursuant to the second subparagraph of Article 251 (2) of the EC Treaty concerning the common position of the Council on the adoption of a Proposal for a Decision of the European Parliament and of the Council on a paperless environment for customs and trade
Дата на документа: 05/09/2007
№ на документ: COM(2007) 516
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Данъчно облагане и митнически съюз
Kомисии
Връзки
Текстове